ಜಿಡ್ಡು ಚಿಂತನೆಯ ಹೊಳಹುಗಳು… : ಅರಳಿಮರ Posters

ಇಂದು (ಮೇ 11) ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಚಿಂತಕ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಚಿಂತನೆಯ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply