ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ? : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯೇ ಹೊರತು ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳ ಹಂಗು ಇಲ್ಲ… | ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಗುರುವಿನ ಅಂತಃಕರಣ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮಾಸ್ಟರ್, ಟೆನ್ನೊ ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಅನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ನ ನಡುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಂತಃಕರಣ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ… ~ ಓಶೋ … More

ಝೆನ್ ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆ…

ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಳುವ ಆಲೋಚನೆಯ ಅಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವ ರಾಡಿಯ ರೀತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೇ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸದೇ, … More

ಝೆನ್ ಎನ್ನುವುದು ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ತಿರುಳು: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಬಂಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿದೆಯೋ ಹೊರಗಿದೆಯೋ… ~ ಓಶೋ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಎಂದಾದಮೇಲೆ… : ಝೆನ್ ತಿಳಿವು

ಝೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಂಗ್ ಜೆನ್ ಆಶ್ರಮದ ಅಡುಗೆಯವ ಹುಯಿ ನೆಂಗ್ ಗೆ ಆರನೇ ಝೆನ್ ಗುರುವಿನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಚಿದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಖುಷಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ… । ಹಗುರ ಮನ

ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಹೀಗೆಯೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಖುಶಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರದೆ. ತಮ್ಮ ಖುಶಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೂಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಡವುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಘಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. … More

ಬದುಕಿನ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳು : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಬುದ್ಧ ಒಂದು ತುದಿಯಾದರೆ ಲಾವೋತ್ಸೇ ಇನ್ನೂಂದು ತುದಿ. ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಬದುಕನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವನು, ಬದುಕಿನ ಮೂರೂ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಬದುಕಿದವನು… | ಓಶೋ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಕನಸಿನ ಅರ್ಥ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು! : ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಆತ ಆ ಕಾಡನ್ನು … More

ಬುದ್ಧನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು! : ಝೆನ್ ‘ತಿಳಿ’ಗೊಳ

ಬುದ್ಧನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೆಂದರೆ, ಬುದ್ಧನ ಕುರಿತಾದ ಭ್ರಮೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು. ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಬುದ್ಧ, ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಾದರೆ ಅದು ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲ… ~ Boo Ahm … More